Zmiana charakteru działki

0
330
Zmiana charakteru działki

Działka rolna lub leśna może stać się działką budowlaną, jednak nie w każdym przypadku. Na dodatek procedura odrolnienia lub odlesienia jest dość długotrwała. Składa się ona z dwóch etapów: zmiany przeznaczenia terenu w drodze uchwalenia planu miejscowego a także wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja o przystąpieniu do sporządzenia plany i zmiany przeznaczenia gruntu należy do gminy. Osoby zainteresowane odrolnieniem gruntu mogą składać w tej sprawie wnioski, jednak gmina nie musi ich uwzględnić. Odrolnienie nie będzie możliwe, jeśli w uchwalonym wcześniej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie przewidziano zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inne cele. Dlatego przed zakupem działki należy dowiedzieć się w urzędzie gminy, co zostało zapisane w studium. Jeżeli rada gminy podejmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, musi on być zgodny z ustaleniami studium. Procedura opracowania planu zajmuje około roku.

shafiarka.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here