Pożyczki i kredyty

0
1218
Pożyczki i kredyty

Wiele osób nie do końca rozumie różnicę w zakresie – pożyczka a kredyt. Czym jest kredyt, a czym pożyczka? Jakie są różnice? Czy każdy ma prawo do zaciągnięcia kredytu i pożyczki?
Kodeks cywilny reguluje wytyczne odnośnie pożyczki. W myśl przepisów, osoba udzielająca pożyczki przenosi na własność osoby biorącej pożyczkę określoną wartość pieniężną lub wartość rzeczy co do gatunku. Biorca zobowiązuje się zwrócić taką samą ilość środków pieniężnych lub rzeczy tej samej jakości oraz tego samego gatunku. Przedmiotem pożyczki są zatem nie tylko pieniądze, może to być przykładowo paliwo lub węgiel.
Pożyczki może udzielić osoba fizyczna oraz osoba prawna (czyli także banki). Osoba biorąca pożyczkę nie określa celu, w jakim została ona pobrana, co jest ważną różnicą w relacji pożyczka a kredyt. Pożyczka może zostać udzielona nieodpłatnie lub odpłatnie, wszystko zależy od zawartej umowy pożyczkowej. Nie zależy to od żadnych przepisów prawnych.
Co stanowi podstawę zabezpieczenia pożyczki? Może to być weksel, poręczenie lub zastaw.
Jeśli chodzi o kredyt, jego zasady określa ustawa o Prawie bankowym. Kredytu może udzielić bank, który oddaje kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych. Jest ona pobrana na jasno określony cel. Kredytobiorca jest zobowiązany zwrócić kwotę kredytu w określonym czasie zawartym w umowie, wraz z naliczonymi odsetkami oraz musi zapłacić prowizję od kredytu. Tylko umowa zawarta na piśmie jest ważna – jest to warunek niezbędny do jej zawarcia. Umowa w formie ustnej nie może wystąpić, co stanowi kolejną różnicę w odniesieniu pożyczka a kredyt. Bank jest jedynym podmiotem, który może udzielić kredytu. Na umowie kredytowej trzeba wskazać dokładną kwotę kredytu.
Umowa kredytowa niestety jest odpłatna. Kredytobiorca musi więc spłacać rate kredytową co miesiąc, wraz z odsetkami naliczonymi przez bank i zależnymi od przyjętych standardów.
Jedną z ważniejszych różnic pożyczka a kredyt, jest fakt, że kredyt jest umową celową, w przeciwieństwie do pożyczki. W umowie jest dokładnie określony cel, na który został udzielony kredyt. Banki mogą kontrolować, czy rzeczywiście umowa ta została wypełniona. Zabezpieczeniem umowy kredytowej jest zazwyczaj gwarancja bankowa, hipoteka lub akredytywa.
Podsumowując można stwierdzić, że w relacji pożyczka a kredyt występuje bardzo dużo znaczących różnic. Te pojęcia oznaczają coś całkiem innego. W przypadku pożyczki mamy do czynienia z mniejszym sformalizowaniem, łatwiej jest się o nią ubiegać i może jej udzielić w zasadzie każdy – rodzina, pracodawca, znajomy… W przypadku pożyczki nie ponosimy aż tak dużych kosztów jak w przypadku kredytu. Kredyt bowiem zawsze jest odpłatny i udzielić go może tylko i wyłącznie bank. Umowa kredytowa musi być zawarta pisemnie, jest trudniej ją otrzymać i wymaga wielu dodatkowych dokumentów. Ponadto ponosimy w tym przypadku dodatkowe koszty, jak na przykład prowizja od udzielonego kredytu. Trzeba także określić cel, na jaki kredyt zostaje udzielony – zakup domu, remont…

sebby.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here