Rozwiązanie umowy dzierżawy

0
1105
Rozwiązanie umowy dzierżawy

Umowa dzierżawy jest umową regulowaną przez Kodeks cywilny. Polega na udostępnieniu innej osobie prawa lub rzeczy, nie przenosi jednak własności. Przedmiotem dzierżawy mogą być tylko przedmioty, rzeczy lub prawa przynoszące korzyści, tak zwane pożytki.
Wydzierżawiający może rozwiązać umowę dzierżawy, gdy dzierżawca będzie zwleka z zapłatą czynszu przez co najmniej dwa pełne okresy płatności, a jeśli czynsz płatny jest rocznie, zwleka z jego zapłatą przez okres ponad trzech miesięcy. W tym przypadku jednak wydzierżawiający powinien ostrzec dzierżawcę i przypomnieć mu o tym, że zwleka i udzielić mu kolejnych trzech miesięcy na uregulowanie zaległości. Kolejnymi powodami do rozwiązania umowy dzierżawy przez wydzierżawiającego jest sytuacja, w której dzierżawca używa przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową i nie zważa na upomnienia wydzierżawiającego, zaniedbuje przedmiot dzierżawy narażając go na uszkodzenie lub utratę przez wydzierżawiającego przedmiotu dzierżawy oraz gdy dzierżawca odda w użytkowanie przedmiot dzierżawy osobie trzeciej bez konsultacji z wydzierżawiającym.
Rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony można rozwiązać przez wypowiedzenie w formie pisemnej. Stroną wypowiadającą umowę dzierżawy może być zarówno dzierżawca jak i wydzierżawiający. Wypowiadając umowę dzierżawy osoba, która to czyni musi pamiętać o obowiązujących terminach, które zawarte są w umowie, a jeśli umowa nie przewiduje terminów jej wypowiedzenia, wypowiedzenie następuje na mocy terminów, które określa Kodeks cywilny. Kodeks cywilny mówi, że w takim przypadku rozwiązanie umowy dzierżawy w przypadku gruntu rolnego może nastąpić rok naprzód na koniec roku dzierżawnego. Jeśli chodzi o inne umowy dzierżawy, to ich rozwiązanie może nastąpić sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego. Co ważne, rok dzierżawny nie musi zbiegać się z rokiem kalendarzowym.
Wypowiedzenie umowy dzierżawy powinno zawierać oznaczenie dzierżawcy, oznaczenie wydzierżawiającego, oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi zawierać oznaczenie daty, w której nastąpiło zawarcie umowy dzierżawy. Wypowiedzenie umowy dzierżawy powinno zawierać również oznaczenie daty wypowiedzenia, oznaczenie dzierżawionej rzeczy oraz własnoręczny podpis wypowiadającego.
Jeśli chodzi o umowy zawarte na czas oznaczony, to co do zasady nie mogą być one rozwiązywane przed upływem terminu, na jaki zostały zawarte, jeśli jednak istnieje taka potrzeba, zarówno dzierżawca, jak i wydzierżawiający mogą rozwiązać umowę dzierżawy na warunkach określonych w umowie. Jeżeli w umowie dzierżawy nie określono warunków jej wypowiedzenia, umowa dzierżawy nie może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem. W takim przypadku można jednak rozwiązać umowę dzierżawy za porozumieniem stron w każdym terminie zawierając umowę o rozwiązaniu umowy łączącej obie strony dzierżawy, chyba że strony w inny sposób niż na piśmie określiły możliwości rozwiązania umowy dzierżawy. Może to nastąpić również w formie ustnej.

trenujsukces.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułCzym jest tętno?
Następny artykułIle zarabia kosmetyczka?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here